Ingen fortjener at blive  behandlet som skidt. Ingen

Fysisk / psykisk misbrug

Mange gemmer overgrebene så langt væk, at de helt fjernes fra hukommelsen

Det er ikke unaturligt, at mennesker som har været udsat for fysiske eller psykiske misbrug, fortrænger hvad der er sket. Men før eller siden dukker overgrebene op til overfladen igen. Når overgrebe dukker op i hukommelsen igen, så er de ledsaget af de fortrængte følelser. Mange mennesker lider under konsekvenserne af et overgreb, og de fleste lider alene. Det er både muligt og nødvendigt at hele de mentale sår, som episoderne har fremkaldt. Et overgreb kan både være af fysisk karakter i form af et seksuelt eller voldeligt overgreb, men det kan i ligeså høj grad være af psykisk karakter. 

Kendetegnende ved overgreb er, at dine følelsesmæssige grænser er blevet overskredet i en voldsom grad, enten da du var barn eller voksen. Det fører ofte til et ekstremt forringet selvværd og en grundlæggende mistillid, hvilket skader din livskvalitet.

Er min tilgang den rigtige for dig?

Hvis du har været udsat for et overgreb, så skylder du dig selv at få det bearbejdet, og komme tilbage til at leve et liv uden senfølger. Jeg vil hjælpe dig med, at få dine inderste tanker og følelser bearbejdet. Ligemeget om det er sket for nylig, eller om det er sket for mange år siden, så er det ikke for sent at bearbejde et fysisk eller psykisk misbrug. Jeg har ikke én specifik tilgang til denne type hændelser, da misbrug kan finde sted i mange forskellige omfang. Hvis du vælger at kontakte mig, vil jeg give dig en specifik beskrivelse af, hvordan jeg kan hjælpe netop dig. Alle forløb har det tilfælles at den terapeutiske proces vil rumme, at jeg vil lade dig formulere, dømme og opleve de forskellige facetter af den oprindelige oplevelse(r).