Ingen fortjener at blive  behandlet som skidt. Ingen

Fysisk / psykisk misbrug

Mange gemmer overgreb så langt væk, at de helt fjernes fra hukommelsen

Det er ikke unaturligt, at mennesker som har været udsat for fysiske eller psykiske overgreb, fortrænger hvad der er sket. Men før eller siden dukker overgreb op til overfladen igen. Når de dukker op i hukommelsen igen, er de ofte ledsaget af en masse fortrængte følelser. Desværre er der rigtig mange, som lider under senfølgerne og konsekvenserne af et overgreb, og de fleste lider alene. Det er både muligt og nødvendigt at hele de mentale sår, som episoderne har fremkaldt. Et overgreb kan både være af fysisk karakter i form af et seksuel overgreb eller voldeligt overgreb, men det kan i ligeså høj grad være af psykisk karakter. 

Kendetegnende ved overgreb er, at dine følelsesmæssige grænser er blevet overskredet i en voldsom grad, enten da du var barn eller voksen. Det fører ofte til et ekstremt forringet selvværd og en grundlæggende mistillid, hvilket skader din livskvalitet.

Er min tilgang den rigtige for dig?

Hvis du har været udsat for et overgreb, så skylder du dig selv at få det bearbejdet, og komme tilbage til at leve et liv uden senfølger. Jeg vil hjælpe dig med, at få dine inderste tanker og følelser bearbejdet. Ligemeget om det er sket for nylig, eller om det er sket for mange år siden, så er det ikke for sent at bearbejde et fysisk eller psykisk misbrug. Jeg har ikke én specifik tilgang til denne type hændelser, da misbrug kan finde sted i mange forskellige omfang. Hvis du vælger at kontakte mig, vil jeg give dig en specifik beskrivelse af, hvordan jeg kan hjælpe netop dig. Alle forløb har det tilfælles at den terapeutiske proces vil rumme, at jeg vil lade dig formulere, dømme og opleve de forskellige facetter af den oprindelige oplevelse(r).